Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Εθνική Ασφαλιστική: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την πώληση – Τι λέει ο σύλλογος εργαζομένων

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής σχετικά με την πώλησης της εταιρείας, δίνοντας έμφαση στους όρους που διέπουν την αγορά.

Ο σύλλογος κάνει λόγο για «σκάνδαλο πρώτου μεγέθους» και καλεί πολιτικά κόμματα και ΤΧΣ να πάρουν θέση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:
Θα τολμήσουν το ξεπούλημα;

Λοιπόν, το 2018 η Gongbao έδινε €675 εκατομμύρια για το 75 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής (market value). Η πρόταση αυτή δε προκρίθηκε από τον μέτοχο. Με αυτά τα δεδομένα για το 80% θα έπρεπε να δοθούν €720 εκατομμύρια και για το 100% €900 εκατ. (ενδεικτικά )

Και αυτά πριν τις κερδοφόρες χρήσεις του 2018, 2019 και 2020, που εκτιμάται ότι τα συσσωρευμένα κέρδη θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα €200 εκατ.

Η τρέχουσα προσφορά του CVC Capital λέγεται ότι ανέρχεται σε € 330 εκατ. για το 80%. Φυσικά δεν συνυπολογίζονται οι προκαταβλητέες προμήθειες €80 εκατ. (deferred acrual cost) προς NBG, αφού αυτές καταβάλλονται ούτως ή άλλως, βάσει συμφωνίας διαμεσολάβησης.

Τώρα, σχετικά με τις προηγούμενες ανακοινώσεις μας για τον δείκτη P/BV, price/book value (αξία αγοράς προς λογιστική αξία) στις περιπτώσεις των Interlife και Ευρωπαϊκή Πίστη, RoE (Return on Equity- αποδοτικότητα ίδιων κεφαλαίων) και P/E (price to earnings ratio – λόγος τιμής προς κέρδη ή σε πόσα χρόνια παίρνει ο επενδυτής τα χρήματα του πίσω), που αναφέρθηκαν για την περίπτωση εξαγοράς της ελληνικής AXA, παραπέμπουμε ενδεικτικά στη μελέτη Price and Value to Book Ratio by Sector (US) , όπου αναφέρονται οι βασικοί αριθμοδείκτες ασφαλιστικών Ζωής, Γενικών Κλάδων και μικτών στις ΗΠΑ.

Γι’ αυτό μιλάμε για σκάνδαλο πρώτου μεγέθους.

Γι’ αυτό καλέσαμε τα πολιτικά κόμματα, θεματοφύλακες της περιουσίας του Ελληνικού λαού, να πάρουν ξεκάθαρη θέση.

Γι’ αυτό καλέσαμε το ΤΧΣ, τον μεγαλύτερο μέτοχο της ΕΤΕ να ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία και να εμποδίσει το ξεπούλημα.

Γι’ αυτό λέμε ΟΧΙ στο ξεπούλημα της Εταιρίας μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής

Υ.Γ.: Επειδή ερωτηθήκαμε πολλές φορές, πιστεύουμε ότι μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους αποτίμησης είναι η discounted (free) cash flows αλλά αυτή την ανάλυση την αφήνουμε στις πολυεθνικές συμβουλευτικές, που αμείβονται αδρά για να τις προτείνουν και να τις εφαρμόσουν.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By