Κυριακή, 22 Μαΐου, 2022

Fitch: Στον «προθάλαμο» της υποβάθμισης 25 τουρκικές τράπεζες

Σε καθεστώς παρακολούθησης για πιθανή υποβάθμιση (Rating Watch Negative) έθεσε ο οίκος αξιολόγησης Fitch 25 τουρκικές τράπεζες.

Όπως ανακοίνωσε ο οίκος, η κίνησή του αντανακλά τους κινδύνους σχετικά με τις επιδόσεις, την ποιότητα ενεργητικού, την κεφαλαιοποίηση και, στις περισσότερες περιπτώσεις, τη ρευστότητα και το προφίλ χρηματοδότησης των τραπεζών μετά την πρόσφατη περίοδο αυξημένης αστάθειας στην αγορά.

Ο Fitch σημειώνει ότι η τουρκική λίρα έχει υποτιμηθεί περίπου 20% φέτος, με τις Αρχές να αντιδρούν αυξάνοντας το βασικό επιτόκιο κατά 300 μονάδες βάσης στο 16,5%.

Ο Fitch εκτιμά ότι -χάρη στην κίνηση της κεντρικής τράπεζας- οι άμεσοι κίνδυνοι για τη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Τουρκίας έχουν περιοριστεί το τελευταίο διάστημα.

Παρόλα αυτά, η μειωμένη συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας και οι αρνητικές εξελίξεις στην οικονομική ανάπτυξη, είναι πιθανό να συνεπάγονται την επιδείνωση των τραπεζικών ισολογισμών.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By