Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Rating Watch Negative

Σε καθεστώς παρακολούθησης για πιθανή υποβάθμιση (Rating Watch Negative) έθεσε ο οίκος αξιολόγησης Fitch 25 τουρκικές τράπεζες. Όπως ανακοίνωσε ο οίκος, η κίνησή του αντανακλά τους κινδύνους σχετικά με τις επιδόσεις, την ποιότητα ενεργητικού, την κεφαλαιοποίηση και, στις περισσότερες περιπτώσεις, τη ...

Παρακολούθηση με αρνητικές προοπτικές Η Fitch Ratings ανακοίνωσε ότι έθεσε την πιστοληπτική αξιολόγηση B- των Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank Ergasias υπό παρακολούθηση με αρνητικές προοπτικές (Rating Watch Negative – RWN). Το RWN αντανακλά την καθοδική δυναμική ...