Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023

«Φωτιά» το τιμολόγιο της ΔΕΗ: Κατά 5,2% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος το 2014

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση των χωρών της ΕΕ με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με την Eurostat

deh

Κατά 5,2% αυξήθηκε το 2014 (Β΄ εξάμηνο 2013 – Β” εξάμηνο 2014) η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση των χωρών της ΕΕ με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ πρώτη με διαφορά είναι η Γαλλία (+10,2%). Ακολουθούν το Λουξεμβούργο (+5,6%) και η Ιρλανδία (5,4%). Αντίθετα, η πιο αξιοσημείωτη μείωση της εν λόγω τιμής παρατηρήθηκε στη Μάλτα (-26,2%). Στην Ελλάδα, η μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 ήταν 17,9 ευρώ ανά 100 kWh, ενώ σε ολόκληρη την ΕΕ 20,8 ευρώ ανά 100 kWh. Η χαμηλότερη μέση τιμή παρατηρήθηκε στη Βουλγαρία, με 9 ευρώ ανά 100 kWh και υψηλότερη στη Δανία με 30,4 ευρώ.

Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ενιαίος τρόπος υπολογισμού βιωτικού επιπέδου) η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται στην Φινλανδία (12,4 μονάδες ανά 100 kWh) και η υψηλότερη στη Γερμανία (28,2 μονάδες ανά 100 kWh). Στην Ελλάδα η τιμή αυτή διαμορφώνεται στις 20,8 μονάδες, ακριβώς όσο και στο συνολικό επίπεδο της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το μερίδιο των φόρων και των εισφορών στο σύνολο των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στα κράτη μέλη, με τις διαφορές να ξεπερνούν ακόμα και το 50%. Στη Δανία και τη Γερμανία, το 57% και 52%, αντίστοιχα, της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από φόρους και εισφορές ενώ στη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο το εν λόγω ποσοστό δεν ξεπερνάει το 5%. Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, οι φόροι και οι εισφορές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο (32%) των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών, όσο ακριβώς και στην Ελλάδα.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2013 και του δεύτερου εξαμήνου του 2014, η τιμή του μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 10,1 %, φτάνοντας τα 8 ευρώ ανά 100 kWh, υψηλότερη, ωστόσο, κατά 0,8 ευρώ από τη μέση ευρωπαϊκή τιμή (7,2 ευρώ ανά 100 kWh). Η χαμηλότερη μέση τιμή φυσικού αερίου παρατηρήθηκε στη Ρουμανία (3,2 ευρώ ανά 100 kWh) και η υψηλότερη στη Σουηδία (11,4 ευρώ ανά 100 kWh). Η μεγαλύτερη μείωση στην τιμή φυσικού αερίου σημειώθηκε στη Λιθουανία (-18,6%) ενώ η μεγαλύτερη αύξηση στην Πορτογαλία (+11.4%).

Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, σε σχέση δηλαδή με το κόστος των άλλων αγαθών και υπηρεσιών, οι χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου οικιακής χρήσης καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (4,2 μονάδες ανά 100 kWh και οι υψηλότερες στην Πορτογαλία (12,8). Στην Ελλάδα η ίδια τιμή διαμορφώθηκε στις 9,3 μονάδες, ενώ συνολικά στην ΕΕ στις 7,2 μονάδες.
Οι φόροι και οι εισφορές αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της τιμής του φυσικού αερίου οικιακής χρήσης στη Δανία (61%) και το μικρότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο (5%). Στην Ελλάδα οι φόροι και οι εισφορές αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σχεδόν στο 19% των τιμών του φυσικού αερίου οικιακής χρήσης, ενώ σε επίπεδο ΕΕ στο 23%.

By