Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023

IKΑ: Δημιουργία ηλεκτρονικής καρτέλας Οφειλέτη

Κάθε οφειλέτης θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των οφειλών του μέσω του διαδικτύου.

ika_8

Συγκεντρωτική και αναλυτική εικόνα των οφειλών του μπορεί να έχει κάθε οφειλέτης του ΙΚΑ, με τη νέα εφαρμογή της «Ηλεκτρονικής Καρτέλας Οφειλέτη».

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας παρέχεται στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ η δυνατότητα να προσπελάσουν σε πραγματικό χρόνο τις παρακάτω πληροφορίες που αφορούν στην εικόνα των οφειλών τους:

Συγκεντρωτική και αναλυτική ανά περίοδο εικόνα των οφειλών

Συγκεντρωτική και αναλυτική εικόνα των καταβολών

Συγκεντρωτική εικόνα των ρυθμίσεων με ανάλυση δόσεων και οφειλών

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ενότητα “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες” .

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:

Οι οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάνουν χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.

Οι οφειλέτες άλλων φορέων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ μπορούν να πιστοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “Πιστοποίηση Οφειλετών ΚΕΑΟ άλλων Φορέων” και να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.

By