Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη

Οι ρυθμίσεις των οφειλών θα γίνονται πλέον και μέσω διαδικτύου από σήμερα. Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τους οφειλέτες ότι από την Τετάρτη 8/4/2015 τίθενται σε λειτουργία οι νέες πρωτοποριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μέσω των οποίων θα είναι στο εξής δυνατή: ...

Κάθε οφειλέτης θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των οφειλών του μέσω του διαδικτύου. Συγκεντρωτική και αναλυτική εικόνα των οφειλών του μπορεί να έχει κάθε οφειλέτης του ΙΚΑ, με τη νέα εφαρμογή της «Ηλεκτρονικής Καρτέλας Οφειλέτη». Μέσω της νέας ηλεκτρονικής ...