Κυριακή, 2 Απριλίου, 2023

Interlife: Αύξηση της εγγεγραμμένης παραγωγής κατά 9,20% στο α’ τρίμηνο 2021

Πολύ θετικά είναι τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2021 που γνωστοποίησε η Interlife, παρά το δυσμενές κλίμα που προκάλεσε η υγειονομική κρίση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Η INTERLIFE κατέγραψε αύξηση του συνόλου της Εγγεγραμμένης Παραγωγής της κατά +9,20% (17,95 εκατ. ¤ έναντι 16,43 εκατ. ¤ το ΑΆ Τρίμηνο του 2020). Συγκεκριμένα η Παραγωγή στον Κλάδο Οχημάτων σημείωσε αύξηση +5,54% και στους Λοιπούς Κλάδους αύξηση +14,53%.

Τα Κέρδη προ Φόρων, για την ίδια χρονική περίοδο, ανέρχονται σε 8,2 εκατ. ¤.

Το Χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας την εν λόγω χρονική περίοδο διαμορφώθηκε ως εξής: 57,28 % Κλάδος Οχημάτων και 42,72% Λοιποί Κλάδοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Α.Ε.Ε. για την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά ο Κλάδος Οχημάτων κατέγραψε απώλειες -3,9%, οι Λοιποί Κλάδοι αύξηση +6,9% ενώ στο σύνολο της Παραγωγής η μεταβολή είναι +2,9%.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By