Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023

α” τριμηνο

Όπως αναφέρει η εταιρεία...

Το διοικητικό συμβούλιο που συνεδριάζει από το μεσημέρι ενέκρινε τις λογιστικές καταστάσεις, επιβεβαιώνοντας τις διαρροές της περασμένης εβδομάδας...

Σύμφωνα με τα μηνιαία δελτία ΕΞΑΑΑ και GBR Consulting και τα στοιχεία κίνησης και απόδοσης ξενοδοχείων, το α’ τρίμηνο του 2019 "έκλεισε" αρνητικά...

H καθαρή χαλάρωση (-8%) των κριτηρίων ήταν ισχυρότερη από αυτή που