Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Κορρές: Αύξηση πωλήσεων στα 54,6 εκατ. ευρώ το 2016

Θετική πορεία παρουσίασε η δραστηριότητα του ομίλου Κορρές, το 2016, στην Ελλάδα και σε στρατηγικές αγορές του εξωτερικού, επιτυγχάνοντας αύξηση της μικτής κερδοφορίας και περαιτέρω ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 54,6 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας οριακή αύξηση + 0,1%, σε σχέση με το 2015. Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4%. Διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης +18% κατέγραψε ο όμιλος στις αγορές προτεραιότητας της Ευρώπης, Γερμανία, Νορβηγία, Αγγλία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην Αμερική, τα βασικά κανάλια διανομής, όπως το δίκτυο SEPHORA, τα SEPHORA in JCPenney και το ηλεκτρονικό κατάστημα korresusa.com, παρουσίασαν σημαντική αύξηση πωλήσεων. Στο τηλεοπτικό κανάλι HSN, οι πωλήσεις κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα. Αντίστοιχη ήταν η τάση και στο Καναδά, λόγω της μετάβασης του μοντέλου διανομής σε ανεξάρτητο διανομέα.

Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στα 65,0% από 64,2%, το 2015, αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης του μίγματος πωλούμενων προϊόντων και στοχευμένων ενεργειών μείωσης κόστους. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (Adjusted EBITDA), το 2016, ανήλθαν στα επίπεδα του 2015 στα 8,2 εκατ. ευρώ (με την αφαίρεση της επίπτωσης εκτάκτων εξόδων αναδιοργάνωσης).

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 4,9 εκατ. ευρώ, το 2016. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα -2,3 εκατ. ευρώ από -1,4 εκατ. ευρώ, το 2015, επηρεαζόμενα από τα έκτακτα έξοδα αναδιοργάνωσης. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές τριπλασιάστηκαν στα 5,7 εκατ. ευρώ, το 2016, από 2,1 εκατ. ευρώ, το 2015, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου Κορρές.

By