Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

EBITDA

Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών YTONG – THRAKON παρουσίασε αύξηση 8% παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού και ανήλθε στα Ε23,6 εκατομμύρια το 2020 ευρώ έναντι Ε21,8 εκατομμύρια Ευρώ το 2019...

Στο ποσό των 341,6 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου Πλαστικά Θράκης το εννεάμηνο της χρήσης 2021...

Όπως αναφέρει η εταιρεία...

Όπως αανακοίνωσε ο Όμιλος διατήρησε την καλή χρηματοοικονομική του κατάσταση και συνέχισε την υλοποίηση των σχεδιασμένων αναπτυξιακών του επενδύσεων...

Το Γ’ τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 0,8% και διαμορφώθηκαν σε 1.003,6 εκατ. ευρώ...

Η δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού μετά από πολύ καιρό παρουσίασε οριακά κέρδη...

Το 2019 η Avis προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ...

Ο πρόεδρος και CEO των ΕΛΠΕ, Ευστάθος Τσοτσορός, χαρακτηρίζει ως ιστορικής σημασίας την έξοδο της Ελλάδας από το Μνημόνιο. Θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των Ελληνικών Πετρελαίων το 2018, για πρώτη ...

Νέα αναπτυξιακή πορεία χαράσσει ο όμιλος Μυτιληναίου, καθώς αποκτά νέες προοπτικές για να αναπτύξει διεθνείς συνέργειες, να συμμετάσχει σε διεθνή σχήματα και να έχει πρόσβαση σε ξένη χρηματοδότηση. Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Ελλάδα προχωρά σε ριζικό ανασχηματισμό, ο οποίος ...

Θετική πορεία παρουσίασε η δραστηριότητα του ομίλου Κορρές, το 2016, στην Ελλάδα και σε στρατηγικές αγορές του εξωτερικού, επιτυγχάνοντας αύξηση της μικτής κερδοφορίας και περαιτέρω ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών. Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 54,6 εκατ. ευρώ το ...

Ο τζίρος του ομίλου διεθνοποιήθηκε κατά 80% Ο όμιλος εταιρειών Μυτιληναίος έκλεισε με σημαντική αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά 36%, ωστόσο την ίδια ώρα καταγράφηκε ανεπαίσθητη μείωση του κύκλου εργασιών και των EBITDA, ενώ σημαντική αύξηση κερδοφορίας κατέγραψε ο Τομέας της ...

H Mediterra – η εισηγμένη στην ΕΝ.Α του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπου συνυπάρχουν τα συμφέροντα των Μαστιχοπαραγωγών της Χίου με ηχηρά εφοπλιστικά ονόματα – θα επιτύχει ιστορικό ρεκόρ σε ότι αφορά τον κύκλο εργασιών της. Ο τελευταίος σύμφωνα με τα διαθέσιμα ...

Οι πλέον κερδοφόρες για το 2013 Μέσα στις αντίξοες συνθήκες και το περιβάλλον της ύφεσης, κάποιες ελληνικές εταιρείες κατάφεραν να αντισταθούν στην κρίση και να διατηρήσουν ή ακόμη και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Η ICAP Group, με στοιχεία της ...

Στα 150 εκατ. το χρόνο οι ταμειακές ροές   Με το χαρακτηρισμό “a Greek cash cow” και πρόβλεψη για την παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών 150 εκατ. ευρώ (10%) το χρόνο, που θα επιτρέψει τη γρήγορη μείωση του χρέους, ξεκινά την ...

Με τιμή στόχο τα 8 ευρώ και σύσταση Buy η Kelper Cheuvreux έχει εκδώσει ανάλυση για τον όμιλο Μυτιληναίου. Υπογραμμίζει τις ισχυρές ταμειακές ροές ύψους 140-150 εκατ. ευρώ για τον όμιλο. Το γεγονός αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε περαιτέρω ...

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου Μυτιληναίου έχει υποχωρήσει κάτω από τα 400 εκατ. ευρώ και η σχέση του δείκτη δανεισμός / EBITDA περιορίζεται στο 1,6, στοιχείο που δείχνει την υψηλή οικονομική ευρωστία του ομίλου. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το hedging ...

Το προσαρμοσμένο EBITDA (έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) ανήλθε στα 15,97 εκατ. ευρώ έναντι 17,90 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013     Αύξηση των εσόδων λιανικής, για πρώτη φορά μετά από οκτώ τρίμηνα, εμφάνισε κατά το πρώτο ...

Αύξηση 42% στα Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων (EBITDA) παρουσίασε ο  Ολυμπιακός για την χρήση του 2013. Ειδικότερα διαμορφώθηκαν στα 68,3 χιλ. ευρώ έναντι 48 χιλ. ευρώ το 2012 ενώ ο Κύκλος Εργασιών (τζίρος) της Πειραιώτικης ομάδας έφτασε τα 62,5 εκατ. ...

Στο εννιάμηνο του 2013, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1.051 εκατ. ευρώ, έναντι των 1.095 εκατ. ευρώ το 2012

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 22% και ανήλθαν στα 61 εκατ. ευρώ