Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Νέα εποχή για τον Μυτιληναίο

Νέα αναπτυξιακή πορεία χαράσσει ο όμιλος Μυτιληναίου, καθώς αποκτά νέες προοπτικές για να αναπτύξει διεθνείς συνέργειες, να συμμετάσχει σε διεθνή σχήματα και να έχει πρόσβαση σε ξένη χρηματοδότηση.

Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Ελλάδα προχωρά σε ριζικό ανασχηματισμό, ο οποίος αφορά στη τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών «ΜΕΤΚΑ Βιομηχανική – Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία», «Αλουμίνιον της Ελλάδος Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία ΒΕΑΕ», «Protergia Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και «Protergia Θερμοηλεκτρική Αγίου Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Η επιχείρηση αποκτά με αυτό τον τρόπο ικανό μέγεθος, το οποίο θα της επιτρέψει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων και θα της επιτρέπει να αγοράζει με άλλους όρους (ευνοϊκότερους) από το εξωτερικό.

H νέα εταιρεία θα λειτουργεί με μειωμένα χρηματοοικονομικά κόστη, γεγονός που θα οδηγήσει σε ετήσια EBITDA άνω των 300 εκατ. ευρώ το 2017 και σε κέρδη προ φόρων άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος αναμένει ότι η μετεξέλιξη του σε μια νέα ευέλικτη δομή θα επιφέρει επιχειρηματικές συνέργειες τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο δημιουργώντας επιπλέον αξία για τους μετόχους. Η νέα δομή αναμένεται να επωφεληθεί από σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι οι οικονομίες κλίμακας, η βελτιστοποίηση των προμηθειών και η καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Με τον τρόπο αυτό θα φέρει τόσο για το Αλουμίνιο όσο και για τις άλλες θυγατρικές, επιπλέον εξοικονομήσεις και οφέλη, οδηγώντας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας σε λειτουργικές συνέργειες της τάξης των 20 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ο όμιλος αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητά του και να προχωρήσει με περισσότερη άνεση στις δρομολογούμενες επενδύσεις αλλά και σε αυτές που «αιωρούνται» στην αγορά εν μέσω ιδιωτικοποιήσεων στον ενεργειακό κλάδο (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ).

Σε αυτό θα τον βοηθήσει η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 250-300 εκατ. ευρώ, με χαμηλό επιτόκιο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ομολογιακό που θα έχει εκδοθεί ποτέ στην Ελλάδα, το οποίο θα μετατρέψει το σύνολο του δανεισμού της επιχείρησης σε 5ετές δάνειο εφάπαξ εξόφλησης επιτρέποντας ταυτόχρονα στην εταιρεία να ανοίξει πιστωτικές γραμμές ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Όπως έχει αναφέρει ο κ. Μυτιληναίος, το 2017 αναμένεται ότι θα είναι μια χρονιά ρεκόρ, κάτι στο οποίο θα συμβάλλει και η ριζική αναδιάρθρωση.

Η έκδοση ομολόγου με χαμηλό επιτόκιο σε ελληνική επιχείρηση αποτελεί ένα «θετικό σήμα» από τις αγορές ότι σιγά σιγά αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στις προοπτικές του ελληνικού επιχειρείν.

By