Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022

Mε smartphones κατά του οικονομικού εγκλήματος το ΣΔΟΕ

Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα εφοδιαστούν σύντομα με smartphones που θα τους επιτρέπουν να καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις επιχειρήσεις τους και να επικοινωνούν κρυπτογραφημένα.

Ο διαγωνισμός για το σύστημα ατομικής – ομαδικής και ασφαλούς (κρυπτογραφημένης) επικοινωνίας μέσω πρωτοκόλλου ΙΡ (ίντερνετ) που θα παρέχει την δυνατότητα για άμεση πραγματοποίηση κλήσεων φωνής (ΡΤΤ – push to talk), μεταφοράς δεδομένων (μηνύματα, φωτογραφίες, data), εντοπισμό θέσης GPS και προβολή εικόνας (βίντεο) σε πραγματικό χρόνο, ήδη τρέχει και οι προσφορές αναμένεται να κατατεθούν τις επόμενες ημέρες.

Τα smartphones που θα φέρουν λογισμικό που θα επιτρέπει ομαδικές κλήσεις, ατομικές κλήσεις και κλήσεις προτεραιότητας, ομαδικά και ατομικά μηνύματα κειμένου, μεταφορά δεδομένων, καταγραφή κλήσεων και μηνυμάτων και ιστορικό τους, εντοπισμό θέσης, αποστολή αρχείων video, δυνατότητα απομακρυσμένης ακρόασης και λήψης φωτογραφιών, κ.α..

Ταυτόχρονα στο ΣΔΟΕ θα εγκατασταθεί ειδικό υπολογιστικό κέντρο ελέγχου (full command center) με το οποίο η ηγεσία του Σώματος θα μπορεί να κινητοποιεί αν πάσα στιγμή το ελεγκρικό προσωπικό με ένα μήνυμα και να ζητάει να ελεγχθούν συγκεκριμένα περιστατικά (για τα οποία οι ελεγκτές δεν θα έχουν πρότερη γνώση).

Το σύστημα αυτό θα δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας εκτός δικτύου, θα επιτρέπει κλήσεις προτεραιότητας, ομαδικές και ατομικές κλήσεις, τον εντοπισμό χρηστών μέσω γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS), την καταγραφή κλήσεων και μηνυμάτων, την αποστολή αρχείων video, τη μεταφορά δεδομένων, τη διατήρησης του ιστορικού όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων φωνής κα ιδεδομένων (συνομιλιών, sms, φωτογραφιών, video) και τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος επείγουσας κατάστασης με αποστολή συντεταγμένων θέσης.

Μετά τη θέση του συστήματος σε λειτουργία, τα στελέχη του ΣΔΟΕ θα μπορούν να αποστέλλουν στο κέντρο ελέγχου δεδομένα όπως φωτογραφίες, έγγραφα, video που θα αποθηκεύονται στο δημιουργούμενο ιστορικό του περιστατικού. Εν συνεχεία θα εξάγονται σε κατάλληλη μορφή σε ειδική βάση για την περαιτέρω ανάλυσή τους από τις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ ή συναρμόδιες υπηρεσίες και πιθανότατα θα χρησιμοποιούνται και ως πειστήρια σε δίκες.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By