Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Πλειστηριασμοί: Τι έγινε με τη Village Roadshow και τα «ιμάτια» της ΗΛΕΑΘ

Ένα ακόμη επεισόδιο στο μακρύ «σίριαλ» της αποδόμησης του ομίλου Κοντομηνά παίχτηκε σήμερα στο πεδίο της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Η Eurobank μόλις πριν από λίγες ημέρες πούλησε το ποσοστό του άλλοτε κραταιού επιχειρηματία στην εταιρεία Intertech και σήμερα, –όπως αποκάλυψε η στήλη Darkroom-, έβγαλε στο σφυρί τις μετοχές της Village Roadshow, από τις πλέον εμβληματικές, κατά το παρελθόν, επενδύσεις του Δ. Κοντομηνά.

Η κατάληξη του πλειστηριασμού, ωστόσο, είναι νεφελώδης καθώς ναι μεν αναφέρεται ότι υπήρξε κατακύρωση, αλλά το ποσό είναι ακριβώς το ίδιο της τιμής πρώτης προσφοράς, δηλαδή 994.400 ευρώ. Κάτι που σημαίνει ότι δεν έγινε ούτε ένα «χτύπημα».

Σε κάθε περίπτωση, ο πλειστηριασμός έγινε σε βάρος της εταιρείας «ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ», δηλαδή της γνωστής ως Demco, αλλά το κουβάρι των εξελίξεων ξεκινάει πριν 12 χρόνια.

Τον Σεπτέμβριο 2009 η «INTERTEL Services Συστήματα Ηλεκτρονικών και Επικοινωνίας Α.Ε.», συμφερόντων Κοντομηνά, εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο 48 εκατ. ευρώ, που διαιρείται σε 480 κοινές έγχαρτες, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ η κάθε μία.

Το δάνειο κάλυψε εξ ολοκλήρου το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και έτσι «κατέστη μοναδικός ομολογιούχος δανειστής, παρέλαβε δε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του τις εκδοθείσες ομολογίες», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ορίστηκε ότι «οι πάσης φύσεως απαιτήσεις των ομολογιούχων κατά της εκδότριας και των εγγυητών, οι οποίες απορρέουν ή θα απορρεύσουν από αυτό -τις εξασφαλίσεις και τις ομολογίες- όπως απαιτήσεις από κεφάλαιο, τόκους κάθε είδους (ενδεικτικά υπερημερίας κ.ά.), εισφορές, φόρους έξοδα και δαπάνες πάσης φύσεως», θα καλύπτονται από την εγγύηση της καθ’ ής «ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική».

Ως βασική εξασφάλιση συνεστήθη ενέχυρο Α’ Τάξης επί 124.300 κοινών μετοχών της Village Roadshow, δηλαδή για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, αξίας 2.068.352 ευρώ, καθώς ήδη από τον Απρίλιο του 2010 η Intertel συγχωνεύθηκε δι απορροφήσεως με την «Village Roadshow Οργάνωση και Εκμετάλλευση Επιχειρήσεων Κινηματογράφου και Ψυχαγωγίας Ελλάς Α. Ε.», η οποία και την διαδέχθηκε στις υποχρεώσεις της, μεταξύ των οποίων και αυτές του δανείου.

Το 2013 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενσωματώθηκε από τη Eurobank που έτσι απέκτησε και το ενέχυρο με τις μετοχές της Village Roadshow.

Στις 8 Ιουλίου 2021 η τράπεζα, – η οποία σημειωτέον έχει αποφασίσει να κλείσει τις όποιες «εκκρεμότητες» με την πλευρά Κοντομηνά-, έδωσε εντολή επίσπευσης του πλειστηριασμού. Έτσι βγήκαν στο σφυρί οι 124.300 μετοχές της Village Roadshow με τιμή πρώτης προσφοράς 994.400 ευρώ. Όσον αφορά την τιμή, η έκθεση αποτίμησης της Grant Thornton Greece, έδωσε εύρος της αξίας των μετοχών μεταξύ 4.800.000 ευρώ και 6.400.000 ευρώ (μέση τιμή 5.600.000 ευρώ). Κατόπιν συμφωνίας των ομολογιούχων με συνεκτίμηση της έκθεσης η τιμή εκκίνησης ορίστηκε στις 994.400 ευρώ, όσα και το ποσό κατακύρωσης.

2 ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης
Νέο ή νέους ιδιοκτήτες βρήκαν και τα 36.877 αντικείμενα της Ηλεκτρονικής Αθηνών, που, –όπως αποκάλυψε το newmoney-, πέντε ολόκληρα χρόνια μετά την πτώχευσή της βγήκαν σε πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς 2.312.721,05 ευρώ. Τελικά κατακυρώθηκαν σε ποσό 2 ευρώ μεγαλύτερο, δηλαδή στα 2.312.723 ευρώ.

Στα 36.877 αντικείμενα περιλαμβάνονται από κουζίνες, φούρνους, ψυγεία, απορροφητήρες, τηλεοράσεις, μέχρι τηγάνια, κατσαρόλες υπολογιστές, μίξερ, ραδιόφωνα και κάθε είδους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Όλα αυτά περιγράφονταν αναλυτικά κατά είδος, μάρκα, μοντέλο, απογραφείσα ποσότητα, τιμή ανά μονάδα αποτίμησης, τιμή αποτίμησης βάσει ποσότητας, τιμή πρώτης προσφοράς ανά μονάδα και τιμή πρώτης προσφοράς βάσει ποσότητας, στη σχετική έκθεση πλειστηριασμού, καλύπτοντας 772 σελίδες.

Τα χιλιάδες αυτά αντικείμενα βρίσκονται σε τρία ακίνητα. Τα περισσότερα και συγκεκριμένα τα 34.868 είναι στην αποθήκη της εταιρείας στη Μαγούλα Αττικής, τα 1413 στο ακίνητο που στέγαζε το κατάστημα Κερατσινίου και τα υπόλοιπα 596 στο αντίστοιχο της Αλεξανδρούπολης.

Αποτελούν, δε, νόμιμο ενέχυρο δυνάμει τριών συμβάσεων «Σύστασης Κυμαινόμενης Ασφάλειας Ενεχύρου Επί Ομάδας Κινητών Πραγμάτων», που συνήφθησαν στις 9 Απριλίου 2012 μεταξύ αφενός της Ηλεκτρονικής Αθηνών, αφετέρου της Eurobank (δύο συμβάσεις για ποσά 7.150.000 ευρώ και 1.570.000 ευρώ) και της Alpha Bank (σύμβαση για ποσό 3.965.300 ευρώ).

Η συνολική αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 3.469.081,57 ευρώ και έτσι η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στο ποσό των 2.312.721,05 ευρώ (2/ 3 του ποσού της εκτίμησης).

Υπενθυμίζεται ότι μετά την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, τον Απρίλιο του 2016, έγινε η πρώτη διαδικασία εκπλειστηριασμού διαφόρων εμπορευμάτων της στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αφετηρία στις 30 Ιανουαρίου 2017.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By