Δευτέρα, 29 Μαΐου, 2023

Ρέτσος: Να αποτελέσει ο τουρισμός αξία για όλους

Τα 12 απαραίτητα βήματα που θα πρέπει να περιλαμβάνει το αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον τουρισμό τόνισε κατά την ομιλία του του  στην 26η ανοικτή τακτική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ο πρόεδρος του, Γιάννης Ρέτσος.

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ αναφέρθηκε και στην οικονομική ακτινογραφία του ελληνικού τουρισμού αλλά και στην τεράστια οικονομική του διάσταση υπογραμμίζοντας πως εν καιρώ κρίσης ήταν ο μόνος κλάδος που εισέφερε στην ελληνική κοινωνία περί τα 100 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Ρέτσο τα δώδεκα αυτά βήματα είναι

 • Πολιτική και οικονομική σταθερότητα, ως αυτονόητη και αναγκαία προϋπόθεση ανάπτυξης,
 • Κεντρικό επιτελικό συντονισμό συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων,
 • Μείωση φορολογικών συντελεστών και επιτέλους ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο,
 • Λειτουργία ενός ευέλικτου χρηματοπιστωτικού συστήματος,
 • Συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας που τόσο αρνητικά λειτουργεί στην προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων,
 • Δημιουργία εθνικού χωροταξικού πλαισίου και σαφές πλαίσιο χρήσεων γης,
 • Πολιτικές υποστήριξης επενδύσεων και προσέλκυσης κεφαλαίων,
 • Στήριξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας με συγκεκριμένα μέτρα και κίνητρα, ιδίως της νέας επιχειρηματικότητας,
 • Διασφάλιση της αρχής της ασφάλειας δικαίου,
 • Προστασία περιβάλλοντος και αειφόρα τουριστική ανάπτυξη,
 • Καλλιέργεια μιας νέας ισχυρής τουριστικής συνείδησης,
 • Αναβάθμιση του brand name Ελλάδα και προώθηση ελληνικών προορισμών με ανάδειξη των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων.

Τα παραπάνω, σύμφωνα με τον κ. Ρέτσο, κρίνονται απαραίτητα για να συνεχίσει η χώρα να καταγράφει τα εντυπωσιακά μεγέθη των τελευταίων χρόνων αλλά και για να μπορέσει να απορροφήσει την όποια αρνητική συγκυρία ή σενάριο. «Αν θέλουμε ο τουρισμός να αποτελέσει το ισχυρό πλεονέκτημα της Ελλάδας στην προσπάθειά της να σταθεί στα πόδια κατά την έξοδο από τα μνημόνια θα πρέπει να ενισχυθεί και να εξελιχθεί σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέτσος. «Χρειάζεται περισσότερος και ουσιαστικότερος διάλογος, μεγαλύτερη και ενεργητικότερη συμμετοχή μας στην χάραξη του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας και φυσικά ένα πλαίσιο αρχών που θα διέπει μια σύγχρονη εθνική τουριστική πολιτική».

Αναλύοντας την οικονομική συνεισφορά του κλάδου ο κ. Ρέτσος σημείωσε πως ο ελληνικός τουρισμός παρουσίασε πέρυσι αύξηση εσόδων από το εξωτερικό κατά 11,4% ή κατά 1,45 δισ. ευρώ, σε σχέση με το 2016. Η συνολική αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας εκτιμάται σε 1,56 δισ. ευρώ – από 16,7 δισ. ευρώ άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ το 2016 σε 18,3 δισ. ευρώ το 2017.

Παράλληλα, όπως είπε, συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 10,3% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται από 22,6% έως 27,3%. Το εντυπωσιακό όμως στοιχείο, που αποδεικνύει τη μεγάλη διάχυση των ωφελειών του τουρισμού στην οικονομία, είναι ότι  για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιοχών στις οποίες παρουσιάζει ανάπτυξη κι αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά από τις Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Στην περίπτωση των παραπάνω περιφερειών ο τουρισμός συνεισφέρει άμεσα στη δημιουργία άνω του 47,4% του ΑΕΠ των περιοχών αυτών  συμβάλλοντας ώστε οι αυτές να έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα.

Επιπλέον, ο τουρισμός συμβάλλει άμεσα στην αιχμή της τουριστικής σεζόν στο 16,9% της απασχόλησης και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 37,2% και 44,8%, ενώ αποτελεί τον βασικό μοχλό τα τελευταία χρόνια για τη μείωση της ανεργίας. Ενδεικτικό της συνεισφοράς του είναι και το γεγονός πως την περσινή χρονιά ο τουριστικός τομέας με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις κάλυψε το 80% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Κλείνοντας ο κ. Ρέτσος αναφέρθηκε και στις προκλήσεις, τους στόχους αλλά και τις προτεραιότητες του συνδέσμου για την επόμενη περίοδο. Σε αυτές συγκαταλέγονται η διασύνδεση του Τουρισμού με τον Πολιτισμό μέσω ενός καθολικού σχεδίου που αποτάσσει απαρχαιοωμένες αντιλήψεις, η εκπαίδευση μέσω του SETE Training του ΙΝΣΕΤΕ,  αφού ο τουρισμός αποτελεί έναν κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό τομέα, η αγροτοδιατροφή και η ευρύτερη διασύνδεση με τον πρωτογενή τομέα αλλά και η ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης ώστε να εξηγήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να εμπεδώσουμε στη κοινωνία πώς ο τουρισμός αποτελεί αξία για όλους».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By