Τετάρτη, 12 Μαΐου, 2021

γεκ τέρνα

Στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έχει υποβάλει το σχήμα των Mohegan Entertainment- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και αναμένεται σήμερα το μεσημέρι...

Η τιμή – στόχος για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνεται στα 8,60€ και εμπεριέχει απόδοση της τάξης του 39%...

Το call option των Ολλανδών έχει διάρκεια 6 μηνών....

Η συμμετοχή της, που αναλογεί σε λίγο πάνω απ’ το 10% του συνόλου της έκδοσης...

Συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με SEVEN ENERGY για τις λιγνιτικές μονάδες ΔΕΗ. Σε συμφωνία για την από κοινού υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για τις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολης και Φλώρινας κατέληξαν ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την τσεχική εταιρεία INDOVERSE, μέλος του Ομίλου ...

Προέβη την 10η Δεκεμβρίου 2013, στην μεταβίβαση 3.279.432 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου

Πενταετές ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε σε νέες μετοχές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ανταλλάξιμο με μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Σημαντικές απομειώσεις στον κατασκευαστικό τομέα