Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

ελληνική δύναμη

Δεν θα αφήσουμε αναπάντητη καμία πρόκληση.

Καμιά άλλη ελληνική εταιρεία δεν έχει τολμήσει την είσοδό της στην αμερικανική αγορά