Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

ελληνική προεδρία της ΕΕ

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για την προεδρία της ΕΕ