Παρασκευή, 20 Μαΐου, 2022

κυπριακές τράπεζε

Κατέθεσε ερώτηση για τη διασφάλιση των 5500 θέσεων εργασίας στις κυπριακές τράπεζες στην Ελλάδα. Τις ενέργειες της κυβέρνησης, με τις οποίες θα διασφαλιστούν οι 5500 θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων στις κυπριακές τράπεζες στην Ελλάδα , ζητά ...