Δευτέρα, 19 Απριλίου, 2021

οριστική παύση

Ζητεί να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης που του επιβλήθηκε

Θυρωρό που απουσίαζε αδικαιολόγητα, υπάλληλο που ζημίωσε το ΙΚΑ, προϊσταμένη που υπεξαίρεσε δωρόσημο και δικηγόρο. Στην επικύρωση των πειθαρχικών ποινών της οριστικής παύσης που επιβλήθηκαν σε έναν δικηγόρο και τρεις δημοσίους υπαλλήλους προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας με τέσσερις αποφάσεις ...