Δευτέρα, 26 Ιουλίου, 2021

πιστοποιητικά ψυχικής κατάστασης

Χορηγούσε πιστοποιητικά ψυχικής κατάστασης για την έκδοση αδειών οπλοφορίας