Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023

Τσαμάζ

Τη στρατηγική του ΟΤΕ για τα επόμενα χρόνια, και κυρίως για το 2014, δίνοντας έμφαση στα δίκτυα νέας γενιάς VDSL και 4G, παρουσίασε την Τετάρτη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Μιχάλης Τσαμάζ Σύμφωνα με τον Μιχάλη Τσαμάζ, ο ...

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για περαιτέρω μείωση του κόστους