Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

φορολογικές

Απαντήσεις δίνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δίνει απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των φορολογουμένων για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων του υπουργείου Οικονομικών. Στόχος είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των ...