Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2023

ΦΠΑ στο φαγητό

Κάτι αλλάζει στο γαστριμαργικό χάρτη της πόλης.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι