Τρίτη, 15 Ιουνίου, 2021

10μηνο 2014

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού είναι 3% χαμηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου Στα 2,40 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014, αποκλίνοντας οριακά έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,44 δισ. ...