Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022

Αδήλωτα τετραγωνικά

Όσοι δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την προηγούμενη ευνοϊκή ρύθμιση, έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν σε περίπου 10 ημέρες...

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κυρώνει δωρεές του ιδρύματος Λάτση...

Οι δηλώσεις αυτές, αντιστοιχούν σε πρόσθετα 16,3 εκατ. τετραγωνικά μέτρα...

Επιπλέον 16,3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κτισμάτων και οικοπέδων έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής σε εκατοντάδες δήμους...

Για όσους υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου...

Οι εν λόγω αλλαγές, πέντε στο σύνολο, έχουν στόχο την περαιτέρω εξυπηρέτηση...

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί από 27 Φεβρουαρίου, να υποβάλλουν, χωρίς κανένα απολύτως δικαιολογητικό...