Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

άλλο κόμμα

24 ώρες πριν το κρίσιμο συνέδριο του κόμματος ο Στ. Θεοδωράκης τόνισε πως το ποτάμι δε θα διαλυθεί ούτε θα ενταχθεί σε άλλο κόμμα «Το Ποτάμι δεν θα διαλυθεί. Το Ποτάμι πρέπει να συνεχίσει. Αν εννοείτε, να ενταχθεί το Ποτάμι ...