Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

εεβτογαν

Στη Συρία κατέκτησε το καντόνι του Αφριν εξαναγκάζοντας τους Σύρους Κούρδους