Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

καθυστέρηση στα δελτία τιμών φαρμάκων

Αντέδρασε στο αίτημα της ΝΔ για ένταξη στο ερευνητικό αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής για την Υγεία και της δικής του περιόδου