Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023

κυβερνητική καθυστέρηση

«Τα πρόσθετα μέτρα είναι το κόστος της κυβερνητικής καθυστέρησης στις διαπραγματεύσεις».