Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, 2021

Μάκης Σεριάτος

Την τετραετία 2015-2018, με την πετυχημένη τουριστική στρατηγική που σχεδίασε και υλοποίησε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού για την καθιέρωση της Ελλάδας σε παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό 365 ημέρες το χρόνο, ο ελληνικός τουρισμός αυξήθηκε περισσότερο από 35%. Γράφει ο ...