Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Merkelexit

Αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες για την Ελλάδα, αλλά και τη Βρετανία.