Κυριακή, 20 Ιουνίου, 2021

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ειδικότερα, αποφάσισε την πρόωρη αποπληρωμή των ομολογιών...

Την ίδια στιγμή και παρά την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη, ο όμιλος διατηρεί σε λειτουργία το σύνολο των παραγωγικών μονάδων...

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει τη συμφωνία για εξαγορά του 97,87% των μετοχών της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε. (Επεξεργασία Αλουμινίου – Μεταλλοβιομηχανία), που δραστηριοποιείται στην βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων τους. ...

Ισχυρή άνοδο αποτελεσμάτων με «έκρηξη» κερδοφορίας κατέγραψε το 2017 ο Όμιλος Μυτιληναίος υπερβαίνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 22,5%, λόγω της εξαιρετικής επίδοσης του Τομέα Μεταλλουργίας, της υψηλής επίδοσης ...