Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Όγκος πωλήσεων

Όπως επισημαίνεται στην Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού της εταιρίας, «από το Μάρτιο του 2020, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας...