Τρίτη, 27 Ιουλίου, 2021

ομαλή

ο σεισμός έγινε στον ίδιο εστιακό χώρο που έγινε ο σεισμός της περασμένης εβδομάδας