Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2021

οπτικές ίνες

Οι βιοδιαλυτοί αισθητήρες παρουσιάζουν χαμηλή τοξικότητα και εύκολη διαλυτότητα

Με την ολοκλήρωση του έργου περίπου 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε πολύ γρήγορο internet μέσω δικτύου οπτικών ινών. Η συμβολή στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, αποτελεί προτεταιότητα του Ομίλου ΟΤΕσύμφωνα με τον chief officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του ...

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα πραγματοποιεί ο όμιλος ΟΤΕ.  Σε διάστημα μόλις 8 μηνών, ο Όμιλος ΟΤΕ ανέβασε τον αριθμό των καμπινών που είναι συνδεδεμένες με οπτικές ίνες σε σχεδόν 13.000, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πλάνο ...