Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 2020

πλήθος της συγκέντρωσης

Κατηγορίες ότι μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που παρευρέθηκαν στην τελετή ορκωμοσίας του.