Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

προγράμματα ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα προσφέρει έως 400.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης σε μικρομεσαίες και μεγάλες υφιστάμενες...

Η περίοδος υποβολής διαρκεί έως 15/4/2016 Ανοίγει σήμερα Τρίτη στις 12 μ.μ., η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα ...

Βασικός στόχος των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και της απασχόλησης Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υπέβαλε η Ελλάδα για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020. ...