Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

προκαλέσουν προβλήματα

Ξέρουμε πως δραστηριοποιούνται για να διαιρέσουν την τουρκική κοινότητα στη δυτική Θράκη.