Σάββατο, 31 Ιουλίου, 2021

σεσμική δραστηριότητα

ο σεισμός έγινε στον ίδιο εστιακό χώρο που έγινε ο σεισμός της περασμένης εβδομάδας