Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Στήριξε τον Βαρουφάκη

Μίλησε για το έργο του προκατόχου του Γιανη Βαρουφάκη, τον οποίο στήριξε.