Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, 2020

ξέπλυμα και φοροδιαφυγή

Υπήρξαν ενδείξεις «τρύπας» στα εισοδήματά του από το 2000 και μετά που ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ.