Δευτέρα, 19 Απριλίου, 2021

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Συνεργάτες του πρωθυπουργού κατηγορούν το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο για τις διαρροές των σχεδίων των Προεδρικών Διαταγμάτων  Πριν καλά καλά κοπάσει η κόντρα της κυβέρνησης με το για το θέμα της συνταγματικότητας του νόμου Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες, νέα κόντρα ξέσπασε ...

400 % του κυρίου φόρου Συνταγματική κρίθηκε η επιβολή προστίμου 400 % του κυρίου φόρου λόγω μη υποβολής φορολογικής δήλωσης από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που δραστηριοποιείται στο χώρο ...

Σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου «Τα αυθαίρετα κτίσματα ανεγειρόμενα εν μέρει ή εν όλω εντός του αιγιαλού ή εντός της θάλασσας, κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς» υπογραμμίζει με την υπ΄ αριθμ. 3354/2014 απόφασή της, η αυξημένη, επταμελής σύνθεση του Ε΄ Τμήματος του ...

Θυρωρό που απουσίαζε αδικαιολόγητα, υπάλληλο που ζημίωσε το ΙΚΑ, προϊσταμένη που υπεξαίρεσε δωρόσημο και δικηγόρο. Στην επικύρωση των πειθαρχικών ποινών της οριστικής παύσης που επιβλήθηκαν σε έναν δικηγόρο και τρεις δημοσίους υπαλλήλους προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας με τέσσερις αποφάσεις ...