Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, 2020

επιμέλεια

Διεκδίκησε και κέρδισε προσωρινά την επιμέλεια του 11χρονου γιου του...

Ο οικογενειακός και κοινωνικός περίγυρος της μικρής μαθήτριας θα εξεταστεί...

Την επιμέλεια έχει αναλάβει προσωρινά η μητέρα της Ρούπα,

Η εισαγγελέας, αφού μελέτησε τις εκθέσεις των ειδικών, κρίνει ότι την επιμέλεια του 6χρονου πρέπει να αναλάβει

Η Βουλγαρική Δημοκρατία προτίθεται να ασκήσει παρέμβαση για την επιμέλεια της μικρής