Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Απολυμανσεις

Ένας “στόλος” από 20 οχήματα (σάρωθρα, μικρά και μεγάλα πλυστικά, υδροφόρες χωρητικότητας δέκα τόνων κ.α.) επιστρατεύτηκε και περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι...

Ειδικότερα, στα μέτρα πρόληψης που λαμβάνει...