Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

έκθεση του ΔΝΤ

Τι προτείνει το ταμείο.

Τα εργασιακά προβλέπεται να αποτελέσουν μέρος της συζήτησης για την δεύτερη αξιολόγηση.