Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, 2020

εναντίον ΜΜΕ

Κατηγορίες ότι μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που παρευρέθηκαν στην τελετή ορκωμοσίας του.