Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

Κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών

Τα 5-6 άτομα που αποτελούσαν την ομάδα των κλεφτών χρησιμοποίησαν ως όχημα εισβολής μια Mustang...