Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2023

whatever it takes

Αιτία της δικαστικής διαμάχης το «whatever it takes» του Μάριο Ντράγκι το 2012 Νομιμοποιείται η ΕΚΤ ως ύστατος δανειστής; Η απάντηση δίνεται σήμερα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Παρατηρητές προεξοφλούν θετική απόφαση με δημιουργικές ασάφειες, προκειμένου να μην επιδεινωθεί ...