Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Nvidia

Σύμφωνα με το BBC, η CMA θεωρεί ότι με αυτήν την κίνηση η Nvidia είναι πολύ πιθανό να αποκλείσει τον ανταγωνισμό...